July 24, 2024

НОВИНИ

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

    Във връзка с процедурата по лицензиране на БФШ 1928 (арг. чл. 8, т. 12 вр. с чл. 147, ал. 1 Закона за физическото възпитание и спорта) всеки шахматен клуб, член на федерацията, следва да подаде документи за издаване на спортен лиценз:

 1. Декларация по Образец 4, че спортният клуб отговаря на условията, съгласно чл. 15, ал. 1 и чл. 14 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

                        4.-Образец-№4-към-чл.21-ал.-1-т.8-от-ЗФВС - Изтегляне

       2. Списък по Образец 5 и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и договорите с тези лица.

                       5.Образец-№5-към-чл.21-ал.1-т.9-от-ЗФВС  - Изтегляне

       3. Списък по Образец № 6 на спортните обекти за развитие на тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт на територията на страната, с които заявителят или членовете му разполагат.

                        6.-Обр-№6_чл.21-ал.1-т.-14-от-ЗФВС - Изтегляне

 

Моля следвайте указанията за попълване, съдържащи се в документите!

Документите следва да се изпращат В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА (един за ММС и един за архива на БФШ 1928):

По пощата – до адрес: гр. София 1142 бул. „В. Левски“ № 38, адв. кантора Гайдаров и Дочев (желателно е по куриер). При необходимост от консултация можете да се обръщате към г- жа Тончева - 088 76 206 75.

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ШАХМАТА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 г.

__________________________________________________________________________________________

На всички ни е пределно ясно, че от 2016 г. българския шахмат е в невиждана криза. Тази тема е много болезнена, фактите са ни идеално  известни на всички.

 

Моята програма се основава на незабавните и основни действия, които трябва да бъдат предприети за възстановяване на шахмата през  периода от  2022 - 2026 г.

 1. Осигуряване на участието на националните ни отбори на Олимпиадата в Индия.
 2. 2. Създаване на действаща административна структура, която да обслужва нуждите и интересите на българските шахматисти и клубове. Разработва и подава в ММС, програми за финансиране свързани с дейността на Федерацията, клубовете и съсезателите.
 3. 3. Започване на преговори с ЕШС за въстоновяване на членството ни.

 

ВОДЕЩИ ПРИОРИТЕТИ :

 1. Развитие на детско юношески шахмат по възрастови групи.
 2. Развитие на шахмат за високо спортно майсторство.
 3. Развитие на мосовия шахмат.
 4. 4. Подпомагане дейността на шахматните клубове.

 

 1. Развитие на детско юношески шахмат

 

Започвам от първо ниво на изграждането на един шахматист- първите стъпки.

 • Популяризирането на шахмата в училища и спортни клубове. Привличането на мкскимален брой деца в заниманията с цел на подбор на тези, които проявават интерес и талант към играта. Провеждане на ученически първенства.
 • Организиране и провеждане на ДИП по възрастови групи с цел излъчване на победители, като на носителите на златен и сребърен медал, да участват на световно и европейско първенство на разноски на Федерацията.
 • Организиране на лагер- сбор на представителите по възрастови групи, преди съответните международни състезания.
 • Специална програма за подпомагане на изявени във възрастовите си групи състезатели.

 

 

 1. Развитие на шахмат за високо спортно майсторство

 

Каква е мечтата на децата, които започват да играят тази любима за нас игра? Естествено да станат шампиони и силни играчи, а защо не и гросмайстори. За съжаление нашите шампиони и гросмайстори, в момента не са в завидно положение! Една част се състезават за други държави, други са треньори, но главно учениците им са чужденци... Защо допуснахме това?

Моето решение е в следните конкретни мерки:

 • Провеждането на полуфинали и кръгови държавни финали за мъже и жени с минимум награден фонд от 20 000 лв., като шампиона получава право на участие в националния отбор и европейското индивидуално първенство на разноски на Федерацията.
 • Провеждане на ДОП за мъже и жени, като шампионите, получават правото да участват следващата година на разноски на Федерацията.
 • Примане на система за обективно и безпристрастно определяне на състава на националните отбори.
 • Приемане на система за определяне на хонорарите на учстниците, съобразена с ЕЛО, брой изиграни партии, дъска на която се играе и др. Премии при класиране на отборите в първите десет отбора.
 • Изготвяне и кандидастване с проекти за високо спортно майсторство пред ММС.

 

 

 1. Развитие на масовия шахмат

 

Това е много важна част от развитието на нашият спорт.

 • Засилена комуникация с Общините, с цел провеждането на максимален брой турнири.
 • Подкрепа на организаторите на най- големите ни турнири, с цел тяхното максимално разрастване и привличане на повече чусдестранни състезатели.
 • Организиране на детско открито първенство по възрастови групи.

 

 1. Подпомагане дейността на шахматните клубове

 

 • Изработване на програма зе безпристрастно финансиране на всички клубове, в зависимост от развиваната дейност. Средствата ще се осигуряват отделно, като няма да ощетяват основия бюджет.
 • Провеждане на области първенства.

 

 1. Международна дейност

 

Най- важната задача е да сме отново легитимен член на ЕШС.

 • Кандидастване за домакини на първенста от международния календар.
 • Повишаване на клалификацията на съдиите и евентулното им включване в съдийските състави на международни състезания.
 • Възобновяване на приятелските срещи с други държави.

 

 1. Финансово обезпечаване на дейността на Федерацията

 

 • Финансиране от ММС. Осигуряване на основен бюджет. По програми.
 • Спонсори и дарения.
 • Собствено финасиране /членски внос, картотеки и др./
 • Чрез добро взаимодействие с местни структури и общини.

 

 1. Материално техническа база

 

Всяка година целево да се отделят средства за обновяване на материалната база. Същата да бъде използвана в провеждането сътезания с цел подобряване условията на игра.

При избор на доставчик да има минимум три конкурентни оферти.

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Скъпи шахматни приятели,

     С решение по адм. дело 3358/2022г.,заведено от БФШ срещу ММС, ВАС потвърди отмяната на
заповедтта за издаване на лиценз от министъра на младежта и спорта на БФШ 1928.
В резултат ще последва процедура по лицензиране. При необходимост от представяне на
документи клубовете ще получат информация на този сайт.


     От създаването си до сега БФШ 1928 е преминала успешно през 5/пет/ процедури по
лицензиране / три в Р.България и две във FIDE/ и в настоящия момент като шахматна
федерация отговаря най-пълно на изискванията на закона за получаване на лиценз.
Уверен съм, че с общи усилия ще преодолеем и това препятствие!

 

 

 

 

 

Gens una sumus!

Д-р Руслан Тошев,

съпредседател на БФШ 1928

Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928